خرید

کد فراگیر چیست؟

کد فراگیر چیست؟ این کد مخصوص اتباع غیر ایرانی است که قصد دارند در کشور ایران فعالیت های تجاری داشته باشند و به آن ها

ادامه مطلب »