فناوری و پشتیبانی

مزایای محصول

 

  ترمینال جدید موبایل بدون کاغذ، فشرده و سبک.

 عملکرد بسیار پایدار بر اساس سیستم عامل اندروید.

 گرفتن سریع از بارکد 1 بعدی و 2 بعدی، کمکی از لجستیک، انبارداری و غیره.

 پورت های کامل جانبی، پذیرش تراکنش های مختلف پرداخت.

  پشتیبانی از برنامه های کاربردی ارزش افزوده متعدد.

  با سیستم مدیریت پرداخت، انجام مدیریت پرداخت از راه دور و ایمن.