راه حل تدارکات و اکسپرس

شرح پروژه

ترمینال  هوشمند  بی سیم  POS   برای   یکپارچه  سازی اطلاعات تدارکات و پرداخت استفاده می شود. با استفاده از توابع ماژول ترمینال  POS، وضعیت تدارکات تعاملی در زمان واقعی و شارژ کارت اعتباری در زمان واقعی.

ویژگی پروژه

افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها

ردیابی در زمان واقعی، برنامه ریزی علمی

پرداخت راحت: نقدی هنگام تحویل، پرداخت کارت اعتباری در محل.

برنامه های کاربردی