EN

CN

1080.580

مدارک مورد نیاز برای دریافت دستگاه کارتخوان بانکی

برای دریافت کارتخوان امانی، افرادی که دارای حساب بانکی می باشند، می توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک مورد نظر و تکمیل فرم درخواست، درخواست خود رو ثبت کنند. در صورت موجود بودن کارتخوان پس از گذشت مدت زمان یک هفته می توانند کارتخوان خود رو تحویل بگیرند اما در صورت موجود نبودن  کارتخوان این فرآیند ممکن است که طولانی تر باشد. ضمنا به این نکات هم توجه داشته باشید که با دریافت  کارتخوان امانی بخشی از پول شما در حساب بانکی به منظور سالم تحویل دادن کارتخوان بلوکه خواهد شد در صورتی که در طول ماه تعداد مشخصی تراکنش نداشته باشید، دستگاه از شما اخذ خواهد شد. موارد زیر مدارک مورد نیاز برای دریافت دستگاه کارتخوان بانکی می باشند.