EN

CN

ss15

جرم های مالیاتی چیست؟

یکی از مهم ترین مواردی که باید بدانید، جرم های مالیاتی هستند. شما می بایست با اطلاعات کامل نسبت به این موارد وارد دنیای کسب و کار ها و امور مالیاتی شوید، چرا که اگر از روی ناآگاهی اقدامی از شما سر بزند که جرم محسوب شود، بلا شک شما درگیر عواقب آن خواهید شد.

چه مواردی جرم مالیاتی محسوب میشود؟

طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مرتکبان موارد و شرایط زیر به مجازات های درجه شش محکوم می شوند:

  1.  استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
  2. ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
  3. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
  4. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن جرم مالیاتی
  5. عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده جرم مالیاتی
  6. خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی
  7. تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
  • تبصره۱– اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. جرم مالیاتی
  • تبصره۲– اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

برای مرتکبان جرم های مالیاتی، چه مجازات هایی در نظر گرفته شده است؟

۱. حبس بیش از شش ماه تا دو سال
۲ . جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
۳ . شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
۴ . محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش  ماه تا پنج  سال
۵ . انتشار حکم قطعی در رسانه ها
۶ . ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
۷ . ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
۸ . ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال