EN

CN

ss5

تفاوت شماره‌ شبا با شماره حساب و کارت

برای درک بهتر تفاوت این ۳ مورد، بهتر است که تعریف هر کدام را بدانید.

شماره کارت

شماره کارت فقط به حساب های حقوقی و جاری اختصاص ندارد و فقط برای حساب های سپرده شخصی کوتاه مدت صادر می شود. شماره کارت در سیستم بانکی کشورمان ایران منحصر به فرد می باشد و یکی از کاربر های آن انتقال بین بانکی است. یکی از تفاوت ها بین این سه مورد، این است که شماره کارت تاریخ انقضا دارد اما شماره حساب و شماره شبا منقضی نمی شود.

شماره شبا

هر شماره حساب دارای یک شماره شبا منحصر به فرد می باشد که کاربرد آن در معاملات برای انتقال پول بین بانکی و اخد دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی استفاده می شود.

شماره حساب

شماره حساب را میتوان معادل شماره شناسایی افراد دارای حساب در بانک دانست. تمامی حساب ها مانند حساب های حقوقی و حقیقی، سرمایه گذاری های جاری و سپرده ها شماره حسابی را به خود اختصاص می دهند.