EN

CN

s7

شماره شبا چیست و چه کاربردی دارد؟

شماره شبا یا همان شناسه حساب بانکی ایران، شماره ای حاوی 24 رقم می باشد که حساب شما را در تمام نظام بانکی ایران مجزا و مشخص می کند و مطابق با استاندارد ISO-13616 تعریف می شود.

چه زمانی به شماره شبا نیاز دارید؟

شماره شبا برای استفاده در کارهایی چون دریافت و پرداخت پول و گرفتن ابزار دریافت و پرداخت پول مانند کارتخوان یا درگاه بانکی کاربرد دارد. در قسمت بعد، کاربرد های شماره شبا را به صورت جزئی تر شرح داده ایم.

کاربرد های شماره شبا

۱. دسترسی به تمام اطلاعات شماره حساب معمولی
۲. انتقال و دریافت پول با شماره شبا بدون نیاز به اشتراک گذاری هیچ اطلاعات دیگر مانند نام بانک، شماره حساب، نام یا کد شعبه، نوع حساب
۳. استفاده از سامانه‌های حواله الکترونیکی ساتنا و پایا و گرفتن دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی که سقف استفاده از هر کدام نیز به این شرح است:

انتقال وجه پایا: ۱۵ میلیون تومان

انتقال وجه ساتنا: ۵۰ میلیون تومان

گرفتن دستگاه کارتخوان: ۵۰ میلیون تومان

گرفتن درگاه اینترنتی: ۵۰ میلیون تومان