EN

CN

17

سامانه مشاهده تراکنش های دستگاه کارتخوان

سامانه هایی جهت مشاهده تراکنش های دستگاه کارتخوان وجود دارد. به این صورت که به حساب بانکی مربوط به دستگاه کارتخوان متصل می‌شود.
به عبارتی با ارائه شماره ترمینال، تمام تراکنش هایی که به حساب متصل شرکت، فروشگاه و غیره واریز شده قابل رویت و چاپ خواهد بود.
راه اندازی چنین سامانه هایی با هدف مشتری مداری و ارتقاء رضایت مشتریان جهت انجام خدماتی با کاربری آسان، افزایش سرعت پاسخگویی و امنیت بالا انجام می‌شود.

شرکت پاسارگاد می‌تواند مثال خوبی برای ارائه این نوع سامانه ها باشد. بطوریکه ازطریق نمایندگی‌های PSP پس از اعتبار سنجی حساب، کارتخوان های خریداری شده را به حساب اعلام شده وصل میکند.

گرفتن گردش حساب از دستگاه کارتخوان کمک شایانی به صندوقداران فروشگاهها، شرکتها، هتلها و هر مکانی که امروزه دارای کالاهایی جهت فروش و یا خدماتی قابل ارائه دارند می‌کند.

زیرا به آن ها در مدیریت مالی و ریزتراکنش ها کمک کرده تا جمع بندی و حسابرسی ها به صورت درست انجام گیرد.