EN

CN

16

چاپ اخرین تراکنش دستگاه کارتخوان

وقتی با دستگاه کارتخوان کار می‌کنید به احتمال زیاد با موقعیتی مواجه خواهید شد که رول کاغذ در دستگاه تمام شده و امکان چاپ رسید وجود ندارد.

در این صورت نمی توانید رسیدی به خریدار ارائه دهید که اتفاق خوبی نیست و ممکن است باعث بی اعتمادی خریداران نیز گردد.

برای حل این مشکل می‌توانید از گزینه چاپ آخرین تراکنش انجام شده استفاده کنید. برای این کار، مراحل زیر را انجام دهید:

  1. دکمه منو کارتخوان را زده و گزینه فروشگاه را انتخاب می کنیم.
  2. رمز فروشگاه را وارد کرده و تایید می کنیم.( رمز فروشگاه در PSPهای مختلف یکسان نیست)
  3. گزارشات را انتخاب کرده و تایید می کنیم.
  4. گزینه چاپ مجدد رسید را انتخاب نموده و آن را تایید می کنیم.
  5. گزینه خرید یا قبض را انتخاب و تایید می کنیم.
  6. رسید آخرین تراکنش انجام شده چاپ شده و می توانید به مشتری تحویل دهید.