EN

CN

13

راهنمای فرم درخواست کارتخوان بانکی

پر کردن فرم دستگاه کارتخوان یکی از مهم ترین مراحل دریافت کارتخوان می باشد زیرا در این مرحله شما باید به دقت اطلاعات خود رو در فرم مربوطه درج کنید و این اطلاعات نباید هیچ گونه مغایرتی با اطلاعات در مدارک داشته باشند. اطلاعاتی مورد نیاز به شرح زیر هستند:

  • درج تعداد دستگاه درخواستی
  • درج شماره تلفن همراه و ثابت
  • درج تاریخ شروع کسب و کار
  • درج نام شرکت به علاوه آدرس و کد پستی
  • درج نام و نام خانوادگی ( در صورت داشتن پسوند نام خانوادگی آن را وارد کنید)
  • درج نوع فعالیت (دقت داشته باشید که در این قسمت نوع فعالیت خود رو ذکر کنید و نه نام برند و یا شرکت)