EN

CN

8

مدارک مورد نیاز جهت خرید کارتخوان سیار حقیقی

به‌طور خلاصه، دریافت دستگاه کارتخوان مثل انجام هر کار قانونی دیگری نیاز به یک سری پیش‌نیاز دارد که در ادامه به هر مورد اشاره خواهیم کرد.

  • تصویر شناسنامه فرد
  • تصویر پشت و رو کارت ملی
  • کد مالیاتی ده رقمی اخذ شده از سایت www.tax.gov.ir 
  • شماره شبا حساب مورد نظر جهت فعالسازی روی دستگاه ( بهتر است روی کارت عابر بانک یا برگه دریافت شده از خود پرداز باشد)
  • کپی یکی از قبوض خدمات شهری مانند آب، برق، گاز یا تلفن که دارای آدرس و کدپستی محل نصب باشد.
  • کپی گذرنامه (برای اتباع خارجی)