استفاده از پایانه پرداخت فلش ابری، حالت ارتباطی GPRS یا WIFI، اسکن کد و کارت نوسان برای پرداخت در هر زمان.