یک پایانه تلفن همراه POS را از طریق GPRS یا WIFI در باجه پرداخت قرار دهید.