ترمینال هوشمند بی سیم POS برای یکپارچه سازی اطلاعات تدارکات و پرداخت استفاده می شود.